Aktuality

Hlavní stránka / lk / Aktuality

1. Publikace LK ČBK v roce 2018

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Oznámení 138/17 (oznámení týkající se dekretu CCDDS 10/18)

— ROBERT KARDINÁL SARAH. Památka Panny Marie, Matky církve (komentář dekretu CCDDS 10/18)

— KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Dekret 10/18 (dekret o oslavě Panny Marie, Matky církve, ve všeobecném římském kalendáři) 


2. Publikace podpořená LK ČBK v roce 2017: dokument biskupské konference USA o hudbě v liturgii

(vyšla 24. července 2017)

KONFERENCE KATOLICKÝCH BISKUPŮ  SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCHZpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě. Přel. M. Koupilová. Praha: Krystal OP, 2017 [= edice Liturgie]

Dokument vychází s úvodním slovem biskupa královéhradeckého Jana Vokála, předsedy liturgické komise ČBK, a s předmluvou slovenského liturgisty Vlastimila Dufky SI, který text zasazuje do kontextu severoamerických pokoncilních diskusí o hudbě v katolické liturgii. Vydávaný český překlad, podpořený a odborně garantovaný liturgickou komisí České biskupské konference, nemá sloužit jako přímý návod a předpis pro domácí situaci české a moravské církve, ale jako inspirace. Ke studiu i praktické aplikaci se bude nezávazně nabízet dobře propracovaný dokument z prostředí, kde mají jednotlivé diecéze a farnosti v této oblasti sice větší možnosti a čelí možná poněkud jiným problémům, ale na druhou stranu jsou součástí téže katolické církve a používají překlady týchž liturgických knih. Snad právě odlišnost výchozího prostředí dá vyniknout inspirativním prvkům dokumentu pro naše poměry: o některých aspektech hudby sloužící v liturgii bychom mohli uvažovat jinak, vidět je v jiném světle.

Kniha nabízí přehled o roli hudby v jednotlivých obřadech, jak ji popisují platné liturgické knihy. I v tom, že nahlíží na hudbu primárně z liturgického hlediska, je inspirativní.

Objednat ji na stránkách nakladatelství Krystal OP.

 

3. Aktuálně připravovaná vydání liturgických knih

LK ČBK připravuje roce 2018 vydání knih Uvedení do křesťanského života (1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987), Svatební obřady (Římský rituál nově uspořádaný podle ustanovení druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II.: svatební obřady. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007) a Modlitby předsedajícího (jedná se o vstupní modlitby a modlitby po přijímání od začátku doby adventní až do slavností Páně v liturgickém mezidobí /jak nedělní formuláře, tak všední dny/; o modlitby nad lidem v době postní /jak nedělní formuláře, tak všední dny/; o slavnostní požehnání; o vstupní modlitby a modlitby po přijímání z vlastních textů o svatých, jejichž oslava má v národním kalendáři charakter slavnosti nebo svátku; rozměrově bude kniha odpovídat Českému misálu z r. 2015, bude mít cca 200 stran.

Objednávky připravovaných knih probíhají přes jednotlivá biskupství.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.